VERKSAMHETEN

Teodan grundlades 1981 som en familjefirma, eftersom det finns tradition för just detta hantverk i släkten.

Innehavarna är således fjärde generationen inom metalltryckning och besitter därför all nödvändig expertis och erfarenhet.

Teodan sysslar uteslutande med beställningar och service, för tillfället inom många olika branscher t.ex.VVS-grossister, belysning,maskinkomponenter, radio&TV m.fl.

Teodan ligger centralt på västra Själland med förbindelse till de stora trafiklederna och järnväg.

Verksamheten har idag en produktionsarea på 1800m2 under tak, samt 8000m2 fri areal till framtida planer.

8 nyckelord

  • Ren underleverantörsverksamhet
  • Exporten står för ca 60% av den sammanlagda produktionen
  • Expertis inom gammalt hantverk
  • Modern teknologi
  • Små och stora serier
  • Egen verktygsframställning
  • Produkterna kan göras färdiga under ett tak
  • Kvalitetsstyrning efter egen kvalitetshandbok

TEODAN - RÅDBJERGVEJ 2 - 4450 JYDERUP - TLF.: 59 27 78 78 - FAX 59277953 - TEODAN@TEODAN.DK